სტუმრად კომპოზიტორი, ავტორ-შემსრულებელო ბატონი ჯემალ სეფიაშვილი

სტუმრად კომპოზიტორი, ავტორ-შემსრულებელო ბატონი ჯემალ სეფიაშვილი

სტუმრად კომპოზიტორი, ავტორ-შემსრულებელო ბატონი ჯემალ სეფიაშვილი
ჯემალ სეფიაშვილის ცხოვრების, შემოქმედების და საიუბილეო ბენეფისის შესახებ.

https://www.facebook.com/Georgian.Chamber/videos/703481361109255