ჩვენს შესახებ

          საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. ამასთანავე თანამედროვე ხელოვანების და ხელოვნების დახმარება თვითდამკვიდრებასა და განვითარებაში. კულტურის პალატის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან კულტურული კავშირების გაჩენა და გაღრმავება.

ჩვენი გუნდი